Aktuality Příprava dospělých ke svátostem

Příprava dospělých ke svátostem

Nový kurz přípravy dospělých zájemců o svátosti křtu, biřmování a eucharistie o Velikonocích 2013 začíná ve střredu 18. dubna 2012. Pokud máte zájem, můžete se také připojit. Setkání budou probíhat vždy ve středu v I. poschodí na faře u svatého Jakuba od 18.30 do 20.00. Vede Mgr. Ludmila Grombiříková ve spolupráci s kněžími farnosti.01.04.2012 - 21:59

Kategorie: Aktuality