Aktuality Noc kostelů 2012

Noc kostelů 2012

1. června 2012 otevřely své brány mnohé kostely v ČR. Bohatý program Noci kostelů začal vyzváněním zvonů v 18.00, kterých zaznělo celkem až 500. Během noci se v celé republice otevřelo přes 1200 kostelů. Program v našem kostele zahájila Svatojakubská cesta pro děti v 15.00. Prohlédněte si několik záběrů z celé noci v našem kostele. Více na www.nockostelu.cz

             

      

             


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Bohatý program, který má přiblížit křesťanskou víru a tradici, připravují nejen ty kostely a farnosti, které se zúčastnily minulých ročníků, ale také mnohé další. K Noci kostelů vychází rovněž brožura se seznamem kostelů, jejich programem, adresou, dopravním spojením a mapami.

Noc kostelů se letos uskuteční nejen v celé České republice, ale také v Rakousku, na Slovensku, v Německu či Nizozemí. V loňském roce se do Noci kostelů v České republice zapojilo 939 kostelů. O mimořádném zájmu veřejnosti o program Noci kostelů svědčí i více než 300 000 návštěvnických vstupů zaznamenaných během večera a noci.

Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před sedmi lety ve Vídni, kde také v roce 2005 proběhla první Noc kostelů – "Lange Nacht der Kirchen".
Touto zahraniční zkušeností inspirovali pořadatelé z Brněnského biskupství v České republice a v roce 2009 poprvé pozvali širokou veřejnost na noční program do otevřených kostelů. Zájem návštěvníků o první ročník Noci kostelů povzbudil zástupce z mnoha dalších kostelů, a tak se již v následujícím roce konala Noc kostelů v celé České republice.

Více na www.nockostelu.cz
http://www.nockostelu.cz/

Kostely – více než 1000 kostelů v ČR
http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=kostely&RokNK=2012


31.05.2012 - 22:46

Kategorie: Aktuality