Aktuality Kurz přípravy ke svátosti biřmování

Kurz přípravy ke svátosti biřmování

Kurz přípravy ke svátosti biřmování bude zahájen v pondělí 8. října 2012 ve farnosti svatého Jakuba v Brně v 18 hodin na faře v učebně v 1. patře. Absolventi kurzu přijmou svátost biřmování o slavnosti Seslání Ducha Svatého 19. května 2013 v katedrále svatých Petra a Pavla v Brně.

                        


Program kurzu:

  1. Kérygma – základy křesťanské víry (Boží láska, hřích, vykoupení, obrácení, dar Ducha Svatého, církev)
  2. Apoštolské vyznání víry – rozbor textu ze 4. století, který shrnuje obsah víry apoštolské doby
  3. Orientace – duchovní vedení, povolání, přirozený zákon, sociální nauka církve, společnost, mariánská úcta...
  4. Svátosti – křest, biřmování, eucharistie, smíření, pomazání nemocných, kněžství, manželství; svátostiny
  5. Bible – biblické jazyky, inspirace, biblický kánon, četba
  6. Křesťanská etika – Desatero obecně a konkrétně

              

Kurz vede Mgr. Pavel Hruban ve spolupráci s kněžími farnosti

Kontakt: pavel.hruban@charita.cz

             


30.06.2012 - 17:02

Kategorie: Aktuality