Aktuality Biblické hodiny

Biblické hodiny

Již 12. rokem budou probíhat každou středu na faře v 1. patře od 17.00 do 18.30 "biblické hodiny" v naší farnosti jako souvislá četba Písma svatého s výkladem. Po čtyřech úvodních hodinách obsahujících všeobecnou orientaci v Písmu, biblické pozadí, atd., budeme pokračovat v pročítání Matoušova evangelia. Zahájení od 3. října 2012 Vede Mgr. Ludmila Grombiříková. Všichni jsou srdečně zváni.09.09.2012 - 08:12

Kategorie: Aktuality