Aktuality Příprava dospělých ke svátosti křtu, biřmování a

Příprava dospělých ke svátosti křtu, biřmování a

Nový kurz přípravy dospělých zájemců o křest začíná ve středu 3. října 2012. Zájemci jsou srdečně zváni. Setkání budou probíhat vždy ve středu v I. poschodí na faře u svatého Jakuba od 18.30 do 20.00. Vede Mgr. Ludmila Grombiříková ve spolupráci s kněžími farnosti. Příprava se týká svátostí, které budou uděleny o Velikonocích 2014.

    

   09.09.2012 - 08:18

Kategorie: Aktuality