Aktuality Křesťanské Vánoce

Křesťanské Vánoce

Na adrese www.krestanskeVanoce.cz byly v pondělí 19. listopadu 2012 spuštěny zbrusu nové webové stránky projektu Křesťanské Vánoce. Jeho cílem je umožnit zájemcům bezplatnou návštěvu kostelů, modliteben a betlémů.

Program v našem kostele.
Do projektu Křesťanské Vánoce je zapojena katolická církev a mohou se připojit křesťanské církve, které jsou členy Ekumenické rady církví. Farnosti mohou nově prezentovat své adventní a vánoční programy na společných stránkách. Projekt zaštítil brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

K vyhledávaným adventním a vánočním programům patří zejména žehnání adventních věnců, roráty, adventní duchovní obnovy, možnosti pro svátost smí­ření, Mikulášské besídky, průvody světla, adventní koncerty, půlnoční bohoslužby, bohoslužby pro děti, živé betlémy, vánoční besídky, štěpánská koleda, údaje o termínech otevření kostela pro návštěvu betlémů, vánoční koncerty, jeslič­kové pobožnosti, žehnání vína apod.


11.12.2012 - 20:01

Kategorie: Aktuality, Kultura