Aktuality Konkláve v úterý 12. března 2013

Konkláve v úterý 12. března 2013

Kardinálové se sejdou k volbě nového papeže příští týden v úterý 12.března 2013. Sbor kardinálů – generální kongregace – o tom v pátek rozhodl ve Vatikánu. Takzvané konkláve zvolí nástupce Benedikta XVI.

              

                                                  


                                                               

Právo zúčastnit se konkláve mají všichni kardinálové mladší 80 let. Mezi 115 voliteli je i 69 letý pražský arcibiskup Dominik Duka. Druhý český kardinál, bezmála 81 letý Miloslav Vlk, se účastnil jen kongregací, které volbu připravovaly, ale na konkláve nebude.

                                       

115 kardinálů oprávněných volit papeže se odpoledne za zpěvu litanií ke všem svatým odebere do Sixtinské kaple. Tam složí přísahu, ve které se zavazují zachovat mlčenlivost o průběhu konkláve, hlasovaní podle svého svědomí a odmítnutí jakékoli vměšování do volby. 

Ke společné přísaze každý z kardinálů s rukou položenou na vystavený evangeliář jednotlivě dodá: „A já to slibuji, k tomu se zavazuji a to přísahám. Tak mi pomáhej Pán a tato svatá evangelia, kterých se dotýkám svou rukou.“ Tak zazní i slib pražského arcibiskupa, kardinála Dominika Duky, jediného představitele české církve v konkláve.

                                

Vatikán se na Benediktův odchod připravoval už od 11. února. Dopředu bylo jasné, že nový papež musí nastoupit do začátku Velikonoc, které jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem. Aby se volba urychlila, změnil Benedikt XVI. pravidlo pro konání konkláve, které se nyní může sejít i dříve než 15 dní po uvolnění papežského stolce.

                         

Kardinálové jsou během konkláve izolováni od okolního světa, nesmí s ním nijak komunikovat, vynášet z jednání žádné informace. Papeže volí ze svých řad tak dlouho, dokud jedno ze jmen nedostane dvě třetiny hlasů.

Úspěšné zvolení je ohlášeno bílým kouřem.

                     

Popis volby papeže

                  

Poslední volba v roce 2005 trvala tři dny, konala se po smrti Jana Pavla II.

Od začátku 20. století netrvala volba nového papeže nikdy déle než čtyři dny. Nejkratší bylo zvolení papeže Pia XII. v roce 1939 (dva dny a tři volební kola), nejdéle – čtyři dny a 14 volebních kol – se čekalo na papeže Pia XI. v roce 1922. Poslední konkláve, které trvalo přes pět dní (50 dní) se uskutečnilo v roce 1831, kdy byl zvolen papež Řehoř XVI. První konkláve se konalo po smrti papeže Řehoře IX. v říjnu 1241.

 

Nejdelší volbou v dějinách papežství vůbec byl 1. září 1271 zvolen papež Řehoř X. - trvala 33 měsíců.

Nejkratší byla volba papeže Julia II. 31. října 1503, která trvala jen deset hodin a jedno volební kolo.

                                                      

Přehled délky voleb papežů od začátku 20. století

                          
•Pius X. (zvolen 4. srpna 1903) - čtyři dny, sedm volebních kol
•Benedikt XV. (3. září 1914) - čtyři dny, deset volebních kol
•Pius XI. (6. února 1922) - čtyři dny, čtrnáct volebních kol
•Pius XII. (2. března 1939) - dva dny, tři volební kola
•Jan XXIII. (28. října 1958) - tři dny, jedenáct volebních kol
•Pavel VI. (21. června 1963) - tři dny, šest volebních kol
•Jan Pavel I. (28. srpna 1978) - jeden den, čtyři volební kola
•Jan Pavel II. (16. října 1978) - dva dny, osm volebních kol.
•Benedikt XVI. (19. dubna 2005) - dva dny, čtyři volební kola.


09.03.2013 - 12:29

Kategorie: Aktuality