Aktuality Svatý týden – Velikonoce 2013

Svatý týden – Velikonoce 2013

Květnou nedělí 24. března 2013 začíná Svatý (Pašijový) týden. Připomínáme si v něm události, ze kterých vyplývá smysl a cíl veškerých lidských dějin – Ježíšovo utrpení, smrt a zmrtvýchvstání. Přinášíme přehled bohoslužeb v naší farnosti.

                                


Neděle

24. 3. 2013: Květná (pašijová) neděle

v 9.30, v 11.00 a v 19.00

                

Čtvrtek

28. 3. 2013: Zelený čtvrtek

v 19.00 mše svatá na památku Večeře Páně, po ní adorace v kostele

                    

V katedrále svatých Petra a Pavla

v 7.00 denní modlitba církve (modlitba se čtením + ranní chvály)
v 9.00 mše svatá se svěcením olejů a obnovou kněžských závazků

 

Pátek

29. 3. 2013: Velký pátek – den přísného postu

v 19.00 obřady na památku umučení Páně v kostele

                          

V katedrále svatých Petra a Pavla

v 7.00 denní modlitba církve (modlitba se čtením + ranní chvály)

     

Sobota

30. 3. 2013: Bílá sobota – Velikonoční vigílie

ve 20.00 Velikonoční vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně; křest dospělých katechumenů, biřmování a první přijetí eucharistie

                               

V katedrále svatých Petra a Pavla

7.00 denní modlitba církve (modlitba se čtením + ranní chvály)

Upozornění

Na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu není mše svatá v 8 hodin ráno!

            

Neděle

31. 3. 2013 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Při dopoledních bohoslužbách v 9.30 a v 11.00 se uskuteční svěcení velikonočních pokrmů.

V 11.00 při mši svaté zazní: A. Dvořák – Mše D-dur pro sóla, sbor a varhany, diriguje Ondřej Múčka

 

Velikonoce 2013 na Proglasu

Den vzkříšení!

Naplňme se světlem národy!

Pascha Páně! Kristus Bůh nás převedl ze smrti do života a ze země k nebi.

Ať plesá nebe a raduje se země.

(Sv. Jan z Damašku)

          

               

               
                 
                     
                
                     
                     
                       
                     
                          


23.03.2013 - 16:12

Kategorie: Aktuality