Aktuality Příprava dospělých

Příprava dospělých

Příprava dospělých ke svátosti křtu, biřmování a eucharistie o Velikonocích 2015 ve farnosti svatého Jakuba v Brně – nový kurz přípravy dospělých zájemců o křest začíná dne 2. října 2013.


                     

Zájemci se mohou připojit. Setkání budou probíhat vždy ve středu v I. poschodí na faře u sv. Jakuba od 18.30 do 20.00.
Vede Mgr. Ludmila Grombiříková ve spolupráci s kněžími farnosti


24.06.2013 - 22:31

Kategorie: Aktuality