Aktuality Biblické hodiny

Biblické hodiny

Již 13. rokem budou probíhat „biblické hodiny“ v naší farnosti jako souvislá četba Písma svatého s výkladem. Po čtyřech úvodních hodinách obsahujících všeobecnou orientaci v Písmu, biblické pozadí, atd., budeme pokračovat v pročítání Matoušova evangelia (kap.26). Vede Mgr. Ludmila Grombiříková


                                            

Od 3. října 2013, každý čtvrtek na faře v 1. patře od 18.00 do 19.30.
Všichni jsou srdečně zváni.
Vaši kněží farnosti


24.06.2013 - 22:35

Kategorie: Aktuality