Aktuality Advent 2013

Advent 2013

V neděli 1. prosince 2013 jsme zahájili adventní dobu. Děti na ranní mši svaté nesly lucerničky a všichni jsme zpívali: Ejhle, Hospodin přijde...Naše farnost nabízí chvíle ztišení a zastavení v adventní době. Každý pátek bude večerní mše svatá s meditativním zpěvem mládeže, v pološeru svíček, následovat bude krátká adorace se  zdůrazněním něčeho důležitého.07.12.2013 - 15:26

Kategorie: Aktuality