Kontakty Ve farnosti slouží

Ve farnosti slouží

             

ThLic. Václav Slouk  

Mons. ThLic. Václav Slouk 

farář, děkan brněnský

kanovník Královské stoliční kapituly svatého Petra a Pavla v Brně

e-mail: slouk(at)dieceze.cz

   

 

P. Dipl.-Theol. Daniel Bořkovec

farní vikář ze sekulárního institutu Schönstatt-Patres

spirituál v Církevním domově mládeže Petrinum 

    

P. Jiří Cajzl 

farní vikář  

                                                                                

P. Doc. Ing. Radomil Kaláb CSc

P. Doc. Ing. Radomil Kaláb, CSc.

výpomocný duchovní

   

P. Jaroslav Rašovský 

P. Jaroslav Rašovský 

farní vikář

   

Jáhni 

     Mgr. Josef Múčka

     MUDr. René Caha

 

 12 08 2007 - 15:09

Kategorie: Kontakty